Gids info

Kunstschilder Otto de Boer   
Geboren in Woudsend in 1797    Overleden in Leeuwarden in 1856


Schilderkunst van Otto de Boer
in de RK Sint Michaëlkerk van Woudsend

* Altaarstuk "Opwekking van Lazarus" uit 1824
* Kruiswegstaties, 14 schilderijen uit 1852


RK SINT MICHAËLKERK  bouwjaar 1792
Lees hier het artikel uit de LC (2015) en het Friesch Dagblad (2017) over de kerk.

RK Sint Michaëlkerk Woudsend - Altaarstuk Opwekking van Lazarus (1824) - Kunstschilder Otto de BoerAltaarstuk "Opwekking van Lazarus"

Geschilderd door: Otto de Boer, geboren in Woudsend in 1797

Geschilderd in 1824, de schilder was toen 27 jaar.

Otto de Boer schilderde ook de 14 kruiswegstaties in de kerk.
14 schilderijen die het verhaal van Goede Vrijdag uitbeelden.


In verschillende kerken zijn schilderingen van Otto de Boer te vinden, zie de informatie hieronder. (Werk van Otto de Boer)Opwekking van Lazarus (1824) Schilder: Otto de Boer (Woudsend 1797, Leeuwarden 1856)

3 schilderijen Otto de Boer (1797-1856) in "Museum Woudsend"

Naast religieus werk heeft de schilder ook vele schilderijen gemaakt.
Drie van deze schilderijen
“De opstanding van Christus uit het graf (1830),
 Jongen met het bokje (1831) en
 De Wonderdokter (1832)”
hangen in het huisje aan de Bewaarskoallesteech in Woudsend.

Filmpje restauratie huisjes op Omrop Fryslân
Blog  Museumclub                    Erfgoedlogies


Eén van de Kruiswegstaties (1852) schilder Otto de BoerOVERZICHT

Schilderijen Otto de Boer in Sint Michaëlkerk
- altaarstuk Opwekking van Lazarus, geschilderd in 1824 - dit was het eerste religieuze werk van Otto de Boer, hij was toen 27 jaar
- 14 Kruiswegstaties, geschilderd in 1852
- beide bijzondere liturgische kunst 

Schilder Otto de Boer (1797-1856)
- geboren in Woudsend op 11-07-1797
- gedoopt in de RK Sint Michaëlkerk (de kerk is gebouwd in 1792, de kerk was toen pas 5 jaar oud)
- deed zijn 1e heilige communie in 1809 in de Sint Michaëlkerk
- schilderde in 1824 op 27 jarige leeftijd het altaarstuk in Woudsend
- schilderde in 1852 op 55 jarige leeftijd de kruiswegstaties in Woudsend
- schilderde ook de portretten van Age Hylkes Tromp en z’n vrouw Eelkje Wigles Visser,
     Age Hylkes Tromp was de oprichter van de verzekeringsmaatschappij Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Woudsend Anno 1816.  (Fries Scheepvaartmuseum Sneek)
- schilderde de portretten van Age Solkes Tromp met dochter Rymke en z’n vrouw Ymkje Leeuwke Visser met zoon Leeuke Ages.
     Age Solkes Tromp was reder en eigenaar van een lijnbaan in Woudsend (Fries.Scheepvaartmuseum Sneek)
- schilderde portretten van de RK-familie Aukes (Fries Scheepvaartmuseum Sneek)
- Otto de Boer wordt beschouwd als de beste leerling van W.B. v.d. Kooi.
- Altaarstukken of kruiswegstaties van hem bevinden (of bevonden) zich in de R.K. kerken te Blauwhuis, Dokkum, Dronrijp, Heerenveen, Roodhuis, Workum en Woudsend.
- Ook voor vele kerken in de provincie Groningen vervaardigde hij altaarstukken en kruiswegstaties, alsmede voor die in Oldenzaal, Dongen, Herte-Wijthmen, Ootmarsum, Steenwijk en Rossum.
- Otto de Boer is ongetwijfeld een van de belangrijkste schilders van religieuze stukken uit de periode vlak voor de emancipatie van het Rooms-Katholieke volksdeel. (Bron: Eekhof, stadsarchivaris te Leeuwarden)
- Noemde zichzelf de kunstschilder uit WoudsendKunstschilder Jacob Ydema
Geboren in Greonterp (bij Blauwhuis) in 1901  Overleden in Winterswijk (Miste) in 1990


Schilderkunst van Jacob Ydema
in de Sint Michaëlkerk van Woudsend

* Alles op het priesterkoor, voorin de kerk, behalve het altaarstuk
geschilderd in 1937
Ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van de Sint Michaëlparochie van Woudsend.
Pater Titus Brandsma was voorganger in de feestelijke eucharistieviering 
bij de viering van het 600 jarig jubileum.


RK SINT MICHAËLKERK bouwjaar 1792
Lees hier het artikel uit de LC (2015) en het Friesch Dagblad (2017) over de kerk.
De schilderingen rondom het altaarstuk zijn van Jacob Ydema (schilderingen uit 1937)


OVERZICHT

Schilderingen Jacob Ydema in de Sint Michaëlkerk

- paneelschilderingen aan weerzijden van het altaardoek en tegen noordelijk en zuidelijke koorwanden, geschilderd in 1937
- 1937 was het jaar dat de parochie het 600-jarig jubileum vierde
- bijzonder gegeven is dat Pater Titus Brandsma aanwezig was op dit jubileumfeest,
  samen met pastoor Welsing ging hij voor en sprak de feestrede uit.
- de panelen stellen de kosmische strijd voor tussen het Goede en het Kwade
- voor de dienende engelen in deze voorstelling gebruikte de kunstschilder
  de gezichten van Woudsender katholieke jongeren

Schilder Jacob Ydema (1901-1990)
- geboren in Greonterp (bij Blauwhuis) in 1901
- priester en kunsthistoricus Frits van der Meer schreef jubelend over de schilderingen in Woudsend,
  waarna de opdrachten binnenstroomden.
- in een 30-tal kerken zijn wandschilderingen of gebrandschilderde ramen van Ydema te zien
- in de jaren dertig en veertig was Ydema een geliefd schilder in katholieke kringen
- na de schilderingen in 1936 voor “Mooi Gaasterland” in Rijs en de schilderingen in 1937 in de Sint Michaëlkerk te Woudsend
  kreeg de schilder bekendheid en stroomden de opdrachten binnen.

Enkele schilderingen van Jacob Ydema

1937

in de Sint Michaëlkerk Woudsend

Uitgave 2023 400 pagina'sJAARTALLEN

1337   Klooster Karmelieten gesticht (paters uit Haarlem), begin Woudsend

1698   Molen ’t Lam  (molenaar Cees Notenboom + zijn vrouw Marjon Loef)

1719   Molen De Jager (Arjan Reekers en Marc Kramer)

18e eeuw  Huisjes Bewaarskoallesteech  (restauratie heeft 7 jaar geduurd)

1792   RK Sint Michaëlkerk 

1837   PKN Kerk De Karmel

1858   Voorm. Doopsgezinde Kerk (Ponkje) 

1912   Voorm Geref kerk

Klik hier voor de lijst "Monumenten in Woudsend"


HOUTZAAGMOLEN DE JAGER  bouwjaar 1719         Website

De boomstammen liggen eerst minimaal 1 tot 2 jaar in het water, daarna kunnen ze gezaagd worden.
De houtkolk bij de molen is de dagvoorraad (korte termijn), de voorraad voor de lange termijn ligt in de houtkolk aan de Noorder Ee..
De stammen worden niet gemarkeerd, ze worden logisch neergelegd in het water.

KORENMOLEN 'T LAM  bouwjaar ca. 1698

Website Molen 't LamDE STEGEN

De stegen en straatnamen van Woudsend, klik hier.

Dorpswandeling "De 11 Stegentocht" wandeling van 2,5 kilometer door het historische deel van het dorp Woudsend.WOUDSEND PROMOTIE
Website met toeristische informatie over het watersportdorp Woudsend.
Woudsend Promotie werkt samen met de Ondernemersvereniging van Woudsend.