Kunst, Cultuur en Natuur in Woudsend


GALERIES
Galerie Heechsicht
www.heechsicht.nl Indijk Nr. 2 8553 MP  Galerie
Galerie Iris Anders Mooi www.irisandersmooi.nl Iewâl 26 8551 PT  Galerie
Galerie LYTS www.galerielyts.nl Midstrjitte 63  Galerie
OBJECT. Design in Woudsend   www.objectrotterdam.com  Midstrjitte 50   Design, Keunst, Kleur, Skiednis
KinderKunstroute  Doorlopende expositie bij de passantenhaven & 't Kofschip, schip gemaakt van wilgentenen (op de kade De Ie/Noorder Ie)


MOLENS
Houtzaagmolen De Jager www.houtzaagmolendejager.nl  Ald Wyk 18 8551 PR Houtzaagmolen
Korenmolen 't Lam www.molenhetlam.nl  Molestrjitte 4 – 6 8551 NZ Korenmolen


KERKEN
PKN Kerk De Karmel www.pgwoudsend.nl  Ald Tsjerkhof 2 8551 PA PKN Kerk
RK Sint Michaëlkerk  www.dechristoffel.nl/woudsend  Merkstrjitte 11 8551 PB RK Kerk
Voormalig Gereformeerde kerk  meer informatie  nu woonhuis
Voormalig Doopsgezinde kerk  meer informatie  nu kerk-restaurant 't Ponkje


KLOKKENSTOELEN
Klokkenstoel Indijk  meer informatie
Klokkenstoel Smallebrugge  meer informatie
Klokkenstoel Ypecolsga  meer informatie


OUDHEIDKAMER
Museum-huisje Bewaarskoallesteech   www.museumwoudsend.nl Bewaarskoallesteech 1 8551 SC Oudheidkamer, historisch pand


NATUUR IN WOUDSEND
Natuureiland De Gouden Boaiem  
www.goudenboaiem.nl  Smallebrugge Nr. 3   8552 MN   Biologisch melkveebedrijf - Natuureiland


WOUDSEND PROMOTIE
Website met toeristische informatie over het watersportdorp Woudsend.
W
oudsend Promotie werkt samen met de Ondernemersvereniging van Woudsend.