Informatie over het Woudsend Fonds

Informatie over het over het Woudsend Fonds.

De Ondernemersvereniging Woudsend doet momenteel niet mee met het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân, maar heeft zelf een fonds opgericht en wel het “Woudsend Fonds”. 

Met het geld in het Woudsend Fonds kunnen wij activiteiten in Woudsend organiseren. Jaarlijks wordt door bijdragen vanuit de Ondernemersvereniging, Dorpsbelangen en Camping en Jachthaven De Rakken een basis gelegd voor het fonds. Daarmee kunnen algemene promotie-onkosten en een aantal vaste evenementen georganiseerd worden. 

Maar voor een goede promotie van het dorp en nieuwe plannen is aanvulling wenselijk.

Wij vragen alle dorpsgenoten en ondernemers vriendelijk of u (als bedrijf of als privépersoon) de activiteiten van Woudsend Promotie financieel wilt steunen. Het gaat om een vrijwillige bijdrag e.Wij hopen dat velen iets bij willen dragen, zodat we ook in de toekomst activiteiten voor Woudsend kunnen blijven organiseren.

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op de eigen rekening van het Woudsend Fonds: NL66 RABO 0327 7333 49 ten name Ondernemersvereniging Woudsend en onder vermelding van “Donatie Woudsend Fonds”.

Informatie en verantwoording over bestedingen worden regelmatig gegeven via de Ondernemersvereniging.


WOUDSEND PROMOTIE
Website met toeristische informatie over het watersportdorp Woudsend.
Woudsend Promotie werkt samen met de Ondernemersvereniging van Woudsend.